ไส้กรอง Filter Set

ไส้กรอง Cilia MZ

ไส้กรองของPP,ไส้กรองเรซิน,ไส้กรองคาร์บอน

เทคโนโลยี Cilia®MZ เป็นระบบการกรองที่ทำให้แบคทีเรียและไวรัสถูกทำลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยี Cilia®MZ มีความสามารถในการกำจัดที่หลากหลายสำหรับจุลินทรีย์และนอกเหนือจากนั้นกำจัดร่องรอยโลหะและสารปนเปื้อน ไม่จำเป้นต้องใช้ไฟฟ้าและสารเคมีรุนแรงเพราะว่าระดับการกรองที่บรรลุผล(ทำให้น้ำสะอาด)โดยไม่ต้องใช้ UV, คลอนรีและเงิน

เทคโนโลยี Cilia® MZ แสดงถึงนวัตกรรมการกรองซึ่งสามาใช้ได้ทุกที่ที่มีปริมาณน้ำไหลเพียงพอ

ไส้กรอง PP 10μ (เพื่อกำจัดฝุ่น), ไส้กรองเร่ซิน (เพื่อแลกเปลี่ยนไอออน), ไส้กรองคาร์บอน (การกำจัดกลิ่นเหม็นโดยถ่านกัมมันต์แบบเม็ด) และไส้กรอง Cilia® MZ (ทำให้เชื้อจุลินทรีย์และเชื้อโรคถูกทำลาย) ได้รับการออกแบบโดยแนวนโยบายของคุณภาพน้ำดื่ม WHO(2011)

นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตฐาน NSF International (สุขอนามัยและมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร)

ไม่มีการตรวจพบไวรัสตามผลของการตรวจสอบ 51 รายการโดยการกรองน้ำในคูน้ำในญี่ปุ่น

เพื่อตรวจสอบผลของการใช้เทคโนโลยี Cilia® MZ ของเรา (ระบบการกรองสี่ขั้นตอน)เราตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่อื่น (เป็นน้ำในแม่น้ำรวมกับ E-coils และแบคทีเรียทั่วไป) ผลก็คือไม่มีการพบไวรัสโดยระบบการกรองของสี่ขั้นตอน ระบบการกรองห้าขั้นตอนจากบริษัทอื่นไม่สามารถทำลายไวรัสได้

E-coils ค่อนข้างลดลง แต่ไวรัสทั่วไปเพิ่มขึ้น (เนื้อจากไม่สามารถทำลายไวรัสได้จึงไวรัสเพิ่มจากในตัวไส้กรอง) นอกจากนี้เรายังได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากการตรวจสอบน้ำดื่ม 31 รายการที่จัดทำขึ้นในกรุงเทพฯประเทษไทย ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ไวรัสจะถูกทำลายโดยตัวไส้กรองเท่านั้น อย่างไรก็ตามไส้กรองเทคโนโลยี Cilia® MZ ทำได้

ความแตกต่างคืออะไร?

การบำบัดด้วย RO - ไส้กรองบำบัดทั่วไป - ไส้กรองบำบัดด้วย Cilia®MZ

ได้รับการตรวจสอบคุณภาพน้ำและได้รับการรับรอง

จากหน่วยงานของรัฐบาลที่ญี่ปุ่นและประเทศไทยด้วย

สถานที่เก็บตัวอย่างน้ำบ้านลูกค้า ที่กรุงเทพมหานคร

MENU